Dla klientów indywidualnych tłumaczę:

 • dokumenty niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego  
  (zaświadczenia, akty urodzenia i małżeństwa, świadectwa o rozwodzie)
 • dokumenty do uzyskania Karty pobytu i obywatelstwa
 • dokumenty do zatrudnienia i podjęcia nauki (książeczki pracy, świadectwa, dyplomy, poświadczenia specjalizacji)
 • zaświadczenia lekarskie, karty szczepień
 • prawo jazdy, dowody rejestracyjne, legitymacje
 • polisy ubezpieczeniowe
 • orzeczenia sądowe niezbędne do adopcji
 • upoważnienia, oświadczenia i inne dokumenty.

 • Tłumaczenia ustne:

 • podczas ceremonii ślubnej w USC.

Uwaga: świadczę także usługi w zakresie przepisywania tekstów w języku ukraińskim i polskim.

Awaken by Webolution