Dla firm i instytucji tłumaczę:

 • dokumenty założycielskie (statuty, umowy, KRS )
 • licencje, zezwolenia, certyfikaty (jakości, fitosanitarne, kwarantannowe)
 • dokumenty rachunkowe, opinie audytorskie
 • akty notarialne (pełnomocnictwa, umowy)
 • dokumenty przewozowe
 • korespondencję handlową
 • materiały reklamowe (w tym strony internetowe)
 • pisma procesowe, postanowienia, orzeczenia
 • protokoły przesłuchań.

 • Tłumaczenia ustne:

 • na walnych zgromadzeniach
 • u notariusza
 • na przesłuchaniach w komisariacie, prokuraturze i sądzie.

Awaken by Webolution